28 Aralık 2011 Çarşamba

Edirne Rekabetçi Bir İl Mi?


Edirne Rekabetçi Bir İl Mi?

 Öğr.Gör. Selçuk Duranlar
Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Türk Halkının refah seviyesinin artırılmasını, etik değerlerden taviz vermeden, hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, kültürel ve sosyal alanlardaki gelişmeler vasıtasıyla, sektörel ve bölgesel rekabet stratejilerinin hazırlanmasını ve bu stratejilerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
URAK, ülkemizin küresel arenadaki rekabet yarışını sürdürülebilir kılma hedefinde, ulusal bazda olduğu kadar yerel bazda oluşturulan yaklaşımların büyük önem taşıdığının bilinci ile ülkemiz için gerekli stratejilerin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi yolunda somut projeler ortaya koymaktadır.
URAK, Türkiye’de ilk defa 81 ilin rekabetçilik seviyelerinin kapsamlı olarak incelendiği ve her sene düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacak olan “İllerarası Rekabetçilik Endeksi projesinin ilk sonuçları verilmiştir.
Üretimin yapılması ve satılabilmesi, bir ilin rekabetçiliğinin önemli göstergelerindendir. Bu bağlamda değerlendirilmeye alınan Türkiye'deki seksenbir ilin arasında Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli (TBÜP) alt endeksinde ilk üç sırayı üç büyük şehrimiz paylaşmaktadır. Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli bakımından en rekabetçi il İstanbul olurken, İstanbul’u İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa takip etmektedir. 2008-09 endeks sıralamalarına göre ilk beş ilde geçen yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Diğer taraftan en az rekabetçi olan son beş ilde geçen yıla göre Tunceli dışındaki bütün iller değişmiştir. Tunceli, yine Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli alt endeksinde en altta yer alırken; Gümüşhane, Bingöl, Burdur ve Erzincan son sıralarda yer alan diğer dört ili oluşturmaktadırlar. Geçen yıl son beş içerisinde bulunan Bayburt, Kars, Niğde ve Bitlis'in bu yıl sırasıyla 4, 10, 12 ve 17 basamak birden yükselmeleri, rekabet yarışının ne kadar hızlı devam ettiğinin güzel bir göstergesidir.
Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Endeksi sonuçları incelendiğinde, 87,62 endeks değeri ile diğer illere oranla açık ara önde olan İstanbul; kullanılan kredi miktarı, tahakkuk eden vergi miktarı, ihracat hacmi, dış ticaret yapan firma sayısı gibi yüksek ağırlığa sahip değişkenlerde birinci sırada yer almaktadır. En yüksek sanayi elektrik tüketim miktarına sahip olan İzmir 38,99 endeks değeri ile TBÜP alt endeksi bazında ikinci en rekabetçi il olarak belirlenirken, 2008 senesinde ilde gerçekleştirilen toplam kamu yatırımı (enerji, ulaşım ve haberleşme hariç) bakımından birinci sırada yer alan Ankara, 36,32 endeks değeri ile en rekabetçi üçüncü il olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Endeksi’nde 87,62 endeks puanı ilk sırada yer alan İstanbul’un ardından 38,99 puan ile gelen İzmir arasında oldukça ciddi bir fark oluşmuştur. Diğer taraftan İzmir’in ardından gelen 79 ilin endeks puanları kademeli olarak azalmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar Markalaşma Beceri ve Yenilikçiklik Endeksi’nde olduğu kadar olmasa da Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Endeksi’nde de İstanbul ile diğer iller arasında oluşan bir kopmadan bahsetmek mümkün görünmektedir.
Gelelim Edirne’ye…
 2007-2008 endeksinde ise Edirne, genel endeks bazında seksenbir il içinde yirmisekizinci sırada yer alırken, 2008-2009 endeksinde Edirne, genel endeks bazında seksenbir il içinde üç sıra yükselerek yirmibeşinci sırada yer almıştır. Trakya Bölgesi’nde Tekirdağ 7.sırada yer alırken,  Kırklareli 28.sırada yer almıştır.
Artık söz değil hareket geçme zamanı.
Kaynak 
Öğr.Gör. Selçuk Duranlar
Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler MYO
Selcukduranlar@hotmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder