15 Aralık 2010 Çarşamba

Spor Tarihi 16 Aralık 2010


Atatürk’ün 
Spor Üzerine Görüşleri

Mustafa Kemale göre, “Spor etkinliklerini, Türk gençliğinin millî eğitiminin ana unsurlarından saymak gerekiyor”du.

Sağlık ve sosyal yardım konularında izlediğimiz amaç şudur: Milletimizin sağlığının korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölümün azaltılması, nüfusun arttırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu yolla millet bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli bir halde sağlıklı vücutlar olarak yetiştirilmesi…1922

Sporda tek ve belli bir amaç gözetmek gerekir. Sporu ya propaganda için yapacağız yahut da bedensel gelişmemizi sağlamak için yapacağız.1923

Sporda başarılı olmak için her türlü yardımdan çok, bütün milletçe sporun esasını, değerini anlamak ve ona kalpten sevgi göstermek, onu vatani vazife saymak lâzımdır.1926

Fikri gelişmeye olduğu gibi, bedeni gelişmeye de önem vermek ve özellikle milli kararkteri, derin tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelere çıkarmak lâzımdır.” 1926

Spor, yalnız beden yeteneğinin bir üstünlüğü sayılamaz. Anlayış ve zekâ, ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı geri olan kuvvetler; zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.1930

Ünlü güreşçi Kurtdereli Mehmet’e yazdığı mektup: “Seni cihanda büyük ün almış bir Türk güreşçisi olarak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle açıkladığını da öğrendim: ‘Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm’ Bu dediğini, en az, yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk sporcularına bir meslek ilkesi olarak belirtiyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın.1931

Her çeşit spor etkinliklerini, Türk gençliğinin millî eğitiminin ana unsurlarından saymak gerekir. Bu işte hükümetin, şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddî ve dikkatli davranması, Türk gençliğini spor bakımından da millî heyecan içinde özenle yetiştirmesi önemli tutulmalıdır.1937

Her ulus çocuklarının sağlıklı ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sağlık şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir.” 1937

Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte, hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranmasın, Türk gençliğini spor bakımından da, milli heyecan içinde özenle yetiştirmesi önemli tutulmalıdır.1937

Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir müsabakada kazanmak emeliyle bir spor politikası oluşturmazlar. Asıl amaç, bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır. [Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur] sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir.” 1937

Bütün millet ve bütün memleket evlâtlarını sportmen yapmak için harcanan çabanın önemi ve kutsallığı aynı oranda değerli ve önemlidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder