12 Aralık 2010 Pazar

Tarih 12 Aralık 2010


Millî İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti


Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti ulusal çıkarlara göre düzenlemenin bir ifadesi olarak 12 Aralık 1929’da kuruldu.

Mustafa Kemal’in, 3 Ocak 1930’da ilk üye olarak kaydedildiği, dolayısıyla, “himaye altına aldığıMillî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 12 Aralık 1929’da, dünya ekonomik sisteminin büyük bir krizle sarsıldığı yollarda, Cumhuriyet Hükümeti’nin bir taraftan üretimi artırırken, bir taraftan da ticaret siyasetini ulusal çıkarlara göre düzenleme tutumunun bir ifadesi olarak kurulmuştu.

Devrim yıllarının her kurumu gibi, alanının gereksinimlerini yerine getirirken, aynı zamanda vazgeçilmez bir görev olarak, toplumun bilincine seslenmeyi hedefliyordu.

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin amaçları, Hâkimiyet-i Milliye’de “Halkı israfla mücadeleye, hesaplı, tutumlu yaşamaya ve tasarrufa alıştırmak, yerli mallarımızı tanıtmak, sevdirmek, kullandırmak, yerli mallarımızın miktarını yükseltmeye, dayanıklılık ve zarafet itibariyle hariçteki benzeri mallar derecesine getirmeye ve fiyatlarını ucuzlatmaya çalışmak, yerli malların sürümünü arttırmak” olarak açıklandı.

Cemiyet, bu amaçlara ulaşabilmek için üyeler bulacak, konferanslar verecek, yerli malların üretim ve tüketimini teşvik edecek, sergiler ve büyük satış mağazalarının açılması için talep yaratacaktı. Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin tasarruf anonsu olan “Vatandaş! Bugünü değil yarını düşün. Onun için ayağını yorganına göre uzat! Hesaplı yaşa! Az da olsa para biriktir!” bildirisi, o dönemde caddelerde, kalabalık yerlerde afiş olarak da sergilendi.

Sonuç olarak, seksen yıl önceki ülkemizin durumuyla bugünün durumumuzu karşılaştırıp tarafsız bir düşünceyle değerlendirmemiz geleceğimiz için iyi olacaktır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder