24 Aralık 2010 Cuma

Tarih 25 Aralık 2010Kendi isteği ile kurulan 
Edirne Müzesi’ne 
Atatürk'ün Ziyareti

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte ülkenin kalkınmasını ve sorunlarını yakından görmek için ülkeyi bir baştan bir başa dolaşan Mustafa Kemal 25 Aralık 1930’da Edirne’deydi. Yine 1925 yılında kendisinin emriyle kurulan Edirne Müzesi’ni ziyaret etti. Müze 1925 yılında Arkeoloji Müzesi adı altında Selimiye Camisi avlusu içinde bulunan, 1569-1575 yılları arasında Selimiye ile beraber yapılan ve Mimar Sinan’ın eseri olan Dar-ül Kurr’a Medresesi’nde açılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 94 yıl başkentliğini yapan Edirne’de saray, halk sanatlarını etkilemiş, etnografya açısından zenginlik kazandırmış ve bu yüzden ikinci bir müzeye gerek duyulmuştu. Etnografya adı altında ikinci bir bölüm yine Selimiye Camii avlusu içinde bulunan Dar-ül Tedris Medresesi’nde, Edirne’nin kurtuluşunun on üçüncü yılında 25 Kasım 1936 tarihinde açılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Edirne Müzelerindeki eserlerin birçoğunun müzelere geri verilmesinden sonra elde kalanlar yalnızca Dar-ül Tedris Medresesi’nde sergilenmiştir. Bununla birlikte satın alma, bağış ve kazılardan gelen eserlerle Müzedeki eserlerin sayısı artmış ve Edirne’de ihtiyaç duyulan yeni bir müze binası 1966 yılında programa alınmıştır. Selimiye Camii civarında yapılan müze binası, 13 Haziran 1971 yılında “Arkeoloji ve Etnografya Müzesi” adı ile açılmıştır. Dar-ül Tedris Medresesindeki Müzeye de “Türk İslam Eserleri Müzesi” ismi verilmiştir.

Kaynaklar
        - E. Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Berkalp Kitapevi.
        - Mükerrem K. Su-Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Türkiye Cumhuriyet İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
        - Edirne Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, Edirne-2009
        - Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1965, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
        - E. Behnan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1950, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi
        - T.C. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi Yayını
        - Salih Bozok, Hep Atatürk ile Beraber, Cumhuriyet Yayınevi.
        - Mazhar Müfit Kansu, Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Kurumu.
        - Yöre Aylık Kültür Dergisi
        - Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
        - Edirne İl Yıllığı
        - N. Ahmet Banoğlu-K. Zeki Gencosman, Atatürk Ansiklopedisi, 10 Cilt,  May Yayınları.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder