15 Aralık 2010 Çarşamba

Tarih 15 Aralık 2010Atatürk’ün 
Darülfünun’da Derse Girmesi

Mustafa Kemal’in 15 Aralık 1930 gün derslere de girdiği Darülfünun ziyaretini, Dr. Mehmet Reşat Uysal anılarında şöyle anlatır.

Gazi Mustafa Kemalin arzuları üzerine hukuk üçüncü sınıfa saat yarımda gidilmiş, Müderris Ali Kemal Bey’in verdiği Deniz Ticareti Hukuku dersini dinlemiştir. Gazi Mustafa Kemal, koridorda, ‘Darülfünun’un bu sıcak muhitinden insan kolay kolay ayrılamıyor, biraz daha oturalım’ demişler ve tekrar eminlik odasına girmişlerdir. Müderris Muammer Raşit Bey de, ‘Onun içindir ki biz de burada ölmek istiyoruz’ deyince Gazi Mustafa Kemal bunu şöyle düzeltti: ‘Burada ölmek değil, yaşamak isteyiniz! Başarıya ulaşmak için yaşamak, her işe, askerlikte de bir kaidedir.’
Gazi Mustafa Kemal’in, Darülfünun’un teşkilatından bilge edinmek ve müderrislerini tanımak isteğini sezdim.”

Dr. Reşat Uysal, Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretim konularındaki sorulara aldığı yanıtlardan tatmin olmadığını kaydeder. “Ege medeniyetinin sahipleri kimlerdir?” Sorusuna, Antik Yunan Profesörü Fadıl Nazmi Bey’in bu konuda bir mitolojik öyküyü anlatarak verdiği yanıtı sonuna kadar dinleyen Mustafa Kemal, “Tarih, arkeolojik, gerçek paleografik ve filolojik bulgulara dayatılmalıdır, efsanelere değil…” diyecektir.

Atatürk, bir süre tavana bakarak düşünceli ve üzüntülü göründü, sonra, ‘Gençlerimiz bu konulara yöneltilmelidir’, buyurdu. ”


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder