12 Ocak 2011 Çarşamba

12 Ocak 2011 Yabancı Gözüyle Kurtuluş Savaşı Pierre Loti


Yabancı Gözüyle Kurtuluş Savaşı
Pierre Loti


Fransız yazar Pierre Loti, 1921’di Anadolu’da milli bir hükümetin kuruluşunu, Yunan ordusuna karşı Türk milletinin direnişe geçişini büyük sevinçle karşıladı. İnönü Savaşları zaferinden sonra, Mustafa Kemal'e uzun bir mektup yazmış ve “Mustafa Kemal’in şahsında büyük bir sergiyle bağlı olduğu Türk milletini” kutlamıştı.

Mustafa Kemal, Pierre Loti’ye cevaben yazdığı mektupta milli mücadeleye verdiği desteğe teşekkür etmiş, Türk dostluğunun sembolü olarak bir halı hediye etmişti. “Tarihin en karanlık günlerinde sihrengi kalemiyle daima Türk milletinin hakkını teyit ve müdafaa etmiş olan büyük üstad için Türk milletinin beslediği derin ve sarsılmaz muhabbet hislerine, İstiklâl Mücadelesi’nde şehit düşen erkeklerimizin yetim bıraktığı kızlarımız tarafından gözyaşları arasında dokunan bu halı şehadet edecektir.” diyordu mektubunda.

Loti, hasta olmasına rağmen, 12 Ocak 1922 günü sekreteri aracılığıyla Mustafa Kemal’e yanıt vermişti:

“Mösyö Pierre Loti (…) yaşartıcı bu yüksek iltifata nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. Hiç olmazsa bu teşekkürlerini kendi elleriyle yazmalıydı. Ne yazık ki bu sevinçten de mahrumdur. Sevgili vatanınız lehinde verdiği mücadelelerden, Yunan sempatizanı güya Hıristiyan Avrupa’nın istihzalarından çok yıpranmış ve üzülmüştür. Bu yüzden mazur görmenizi rica etmektedir. Fakat Türk milletinin kesintisiz azimli dostluğu onu teselli etmektedir.”

Kaynaklar
               - E. Behnan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1950, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi
               - S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
               - N. Ahmet Banoğlu, Atatürk’ün İstanbul’daki Hayatı, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
               - Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
               - N. Ahmet Banoğlu-K. Zeki Gencosman, Atatürk Ansiklopedisi, 10 Cilt,  May Yayınları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder