4 Ocak 2011 Salı

Tarih 3 Ocak 2011 Dnuncu Yıl NutkuOnuncu Yıl Nutku

Atatürk, Cumhuriyet’in onuncu yılı kutlamalarının en ücra köylerde bile herkesçe paylaşılmasını istemişti. Bu nedenle, 11 Haziran 1933te, “Cumhuriyet’in İlanının Onuncu Yıl Dönümü Kutlama Kanunu” çıkarımlı, farklı sosyal katmanlara yönelik yayınlar yapılmış, gerek yurtiçinden, gerek yurt dışından törenlere gelecekler için taşımacılık düzenlemelerine gidilmişti. Törenlerin ilk gününde kürsüye çıkarak Mustafa Kemal nutkunu okumuştu:

Türk Milleti!
Kurtuluş savaşına başladığımız on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyet’imizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır. Kutlu olsun!
Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim."

"Yurttaşlarım!
Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

“Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.
Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.”

“Bunun içen, bezce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.

“Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”
“Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”

Türk Milleti;
Ebediyete akıp giden her on senede büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, sadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamasını gönülden dilerim.”

Ne Mutlu Türk’üm Diyene

Kaynaklar
              -  Atatürk, Söylev (Nutuk) I-II., Türk Dil Kurumu Basımevi.
              -  Mükerrem K. Su-Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Türkiye Cumhuriyet İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
              -  AKDTYK., Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri.
              -  Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1965, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
              -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
              -  Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam I-II-III, Remzi Kitapevi.
              -  N. Ahmet Banoğlu-K. Zeki Gencosman, Atatürk Ansiklopedisi, 10 Cilt,  May Yayınları.
              -  E. Behnan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1950, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi
              -  E. Behnan Şapolyo, Türk İnkılâbı Tarihi Notları, Harp Okulu Basımevi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder