21 Ocak 2011 Cuma

21 Ocak 2011 "Aydınların Görevi İrticayla Savaştır." Mustafa Kemal


Aydınların Görevi
İrticayla Savaştır…

Mustafa Kemal, 20-24 Ocak 1923 arası kaldığı Bursa’da, halka açık toplantılar düzenlemiş konuşmalar yapmıştı.

“Milletimiz, üç buçuk senelik bir zamana sıkıştırılmayacak çük büyük bir inkılâbı yapmıştır. Gerçekten asırlardan beri uymaya alıştığımız bir idare şeklinin dışına çıkarak dünyada eşi bulunmayan bir devlet kurduk. Fakat bu yenilenmenin mutlaka ters bir hareketi gerektirdiğini hatırımızdan çıkarmamak gerekir.”

“Bu harekete özel deyimiyle ‘irtica’ derler. Yaptığımız işler ve aldığımız sonuçlara göre bu gibi gerilemeler her zaman beklenilebilir. Kan ile yapılan inkılâplar daha sağlam olur, kansız inkılâp sonsuzlaştırılamaz. Fakat biz, bu inkılâba ulaşmak için gereği kadar kan döktük. Bu kanlarımız, yalnız savaş meydanlarında değil, aynı zamanda memleketin için de döküldü. Biliyorsunuz ki Hendek’te, Bolu’da, Konya’da, Yozgat’ta ve diğer memleketlerimizde birçok isyanlar meydana geldi. Ve bunların hepsi bastırıldı. Gönül isterdi ki, bu dökülen kanlar yeterli gelsin ve bundan sonra kan dökülmesin. Milletimizi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerinde aldatmamış olmakla guruluyum. ‘Yapacağım. Yapacağız. Yapabiliriz” dediğim zaman onların gerçekten yapılabileceğine inanmıştım. Şimdi de milleti rahata, ileriye, memleketi medeniyet götürmek için var olan yeteneğimizi göz önüne alarak ‘Bunu da yapacağız’ diyorum.”

Kaynaklar
          - Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK.
          - Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1965, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
          - Atatürk’ün Bütün Eserleri, 22 Cilt, Kaynak Yayınları.
          - Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü
            İş Bankası Yayınları.
          - S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

          - Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
          - N. Ahmet Banoğlu-K. Zeki Gencosman, Atatürk Ansiklopedisi, 10 Cilt,  May Yayınları                                                                                                                                                                                                                         

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder