5 Ocak 2011 Çarşamba

Tarih 6 Dcak 2011 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Kuruluşu


Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi


1935 yılında, Başkent Ankara’da, adını doğrudan doğruya Mustafa Kemal’in koyduğu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kurulmasına karar verilmişti. Kuruluş yasası TBMM’de görüşülürken, Millî Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, bu fakültenin kuruluş amacını şöyle belirtmişti.

“Atatürk’ün yüksek dehasından doğan ve kendi kutlu eliyle yaratılan tarih ve dil devinimi, bunlara bağlı olan arkeoloji ve coğrafya bilgileri için Ankara’da bir fakülte açılacaktır. Bu fakülte, bu bilimleri öğretecek, üretecek ve olabildiğince kısa bir süre içinde bilim dünyasının gözü önüne bu hakikatleri sermeye çalışacaktır.”

Fakültenin kuruluşunu öngören 2795 sayılı yasanın gerekçesinde isi iki yarı gereksinme vurgulanmıştı:

“Başkentte, bir yönden Türk kültürünü bilgi yönetimi ile işleyecek bir inceleme ve araştırma kurumu; öte yandan ortaöğretim kurumlarımıza, ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek…”

Böylece, 9 Ocak 1936’da Mustafa Kemal’in de katıldığı büyük bir törenle açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, bilimsel araştırmalar yapma ve yaymanın dışında, Tarih Kurumu ve Dil Kurumu ile de birlikte çalışacaktı.

1036 yılında 195 öğrenci ile öğretime başlayan Dil ve Tarih-coğrafya Fakültesi,  13 Haziran 1946’ya kadar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermiş, bu tarihten itibaren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Ankara Üniversitesi’nin bünyesinde yer almıştır. 

Kaynaklar
            -  Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü,  İş Bankası Yayınları.
                 -  Pars Tuğlacı, Çağdaş Türkiye I-II, Cem Yayınevi.
                 -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
                 -  Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
                 -  N. Ahmet Banoğlu-K. Zeki Gencosman, Atatürk Ansiklopedisi, 10 Cilt,  May Yayınları.
                 -  E. Behnan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1950, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder