25 Ocak 2011 Salı

26 Ocak 2011 Atatürk'ün Salihli ve Manisa'da Halkla Sohbetleri


Atatürk'ün
Salihli ve Manisa’da 
Halkla Sohbetleri

Mustafa Kemal, annesinin mezarını da ziyaret edeceği İzmir’e giderken, 26 Ocak 1923 günü, Manisa yolu üzerinde Salihli’ye de uğramış, kendisini görmek isteyenlerle konuşmuştu…

“Bundan sonra memleketimizi kesin kurtuluşa ulaştırmak için çok kuvvetli ve esaslı tedbirler almak gerekir. Bu tedbirlerin en önemlisi ve en birincisi ilim, esaslı irfandır. İşte şurada gördüğüm küçük mektepliler, ilim ve irfan ordularını kuracaklardır.
Bu yüzden geleceğe güvenle bakabiliriz. Saygıdeğer halk; biliyorsunuz ki, hayatımızı, istiklâlimizi, namusumuzu kurtaran Misak-ı Millî’mize olan tam bağımlılığımızdır. Millet ve milletten doğan ordumuz, bu millî misakı sürgünlerle gerçekleştirmiştir. Bunu siyasi olarak ifade ettirmek için delege heyetimiz Lozan’da faaliyetle çalışmaktadır. Memleket içerisinde çalışırken; diğer taraftan hemen karşımıza çıkabilecek olan düşmanları yere sermek için daima hazır bulunmalıyız.”

Mustafa Kemal, tren Manisa’ya geldiğinde inerek, istasyon binasındaki kumandalık dairesinde bir süre dinlenmiş, daha sonra, karşılayıcıları olan Mutasarrıf Aziz (Akyürek) Bey, Belediye Başkanı Bahri (Santepe) Bey, Manisa ileri gelenleri, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri, öğrenciler ve halkla birlikte Uzun Yol’a çıkmış, burada cirit oyunlarını seyretmişti.

Kaynaklar
           - Mükerrem K. Su-Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Türkiye Cumhuriyet İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
               - Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.
               - Pars Tuğlacı, Çağdaş Türkiye I-II, Cem Yayınevi.
               - Mazhar Müfit Kansu, Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Kurumu.
               - Lord Kinnoss, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar.
               - Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder