11 Mart 2011 Cuma

10 Mart 2011 Dünya Böbrek Günü


Bugün, 
Dünya Böbrek Günü!

Erken Dönemde Yapılacak Basit Bir İdrar ve Kan Testi Böbreklerini Korur!  

Türk Nefroloji Derneği verilerine göre ülkemizde diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış yaklaşık 60.000 hasta bulunuyor. Bu sayının, gelişmiş birçok ülkenin neredeyse 2 katı olan yıllık % 10 artış oranı ile 2015 yılında 100.000'i aşacağı ve halen 1.5 milyar dolar olan tedavi maliyetinin iki katına çıkacağı öngörülüyor.
Türk Nefroloji Derneği tarafından 23 ilde 10.750 erişkinin katılımı ile yapılan CREDIT çalışması, Türkiye'de erişkinlerin % 15,7'sinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı varlığını gösteriyor. Halen tüm dünyada 2 milyonu aşkın kişi diyaliz ve böbrek nakli tedavileri ile yaşamını sürdürüyor.
Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk grupları şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olanlar ile yaşlılar. Diğer risk faktörleri arasında obezite, sigara, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sık ağrı kesici kullanımı, bağ dokusu hastalıkları ve düşük doğum ağırlığı sayılıyor.
Gerçekleştirilen CREDIT çalışması, Türk toplumunda kronik böbrek hastalığı için bu risk faktörlerinin de yüksek oranda mevcut olduğunu gösteriyor. Özellikle son dönem böbrek yetmezliğinin en sık nedeni olan şeker hastalığı sıklığının 2002'de % 7.2 iken, günümüzde % 12'nin üzerine çıkmış olması endişe verici bir tablo çiziyor.
Öte yandan, kronik böbrek hastalıklı bireylerde sakatlık ve ölüm oranları sağlıklı kişilere göre 10-30 kat daha yüksek. Bu hastalarda ölümlerin yaklaşık yarısından kalp ve damar hastalıkları sorumlu tutuluyor. Bu nedenle, kronik böbrek hastalığının erken tanısı ve önlenmesi, kalp sağlığının korunması bakımından da son derece önemli rol oynuyor.
Kronik böbrek hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu. Basit ve ucuz bazı idrar ve kan testleri kullanılarak erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karşın, farkındalığının ve erken tanısının düşük olması birçok olguda buna olanak vermiyor.
Hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, yüksek sakatlık, kötü yaşam kalitesi ve ölüm oranları ile hasta sağlığı; uygulanması gereken yüksek maliyetli diyaliz ve böbrek nakli tedavileri ile de sağlık bütçesini ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

Kaynak
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2011 10.03

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder