11 Mart 2011 Cuma

10 Mart 2011 İtilaf Mümessillerinin Kararı



İtilâf Mümessillerinin Kararı

Atatürk, Sivas’tan Ankara’ya geldikten sonra, İtilâf Devletleri, Anadolu aleyhindeki faaliyetlerini arttırmaya başladılar. Bu arada, İtilâf Devletleri, Kuvvayı Milliye’yi arkadan vurmak için Anzavur’u Balıkesir’e sevk ettiler, Yunanlıları, İzmir’den taarruza giriştiler.

“O sıralarda, İstanbul’da toplantılarına devam eden Meclisi Meb’usan, düşmanların bu tutumuna ve düşmanların taleplerini yerine getiren İstanbul Hükümeti’ne ses çıkarmıyordu."

“Ali Rıza Paşa istifa ettikten ve İstanbul Hükümeti Salih Paşa tarafından kurulduktan sonra, İtilâf Devletleri, İstanbul Hükümeti Salih paşa tarafından kurulduktan sonra, İtilâf Devletleri, İstanbul’u işgal konusunda kararlı olduklarını artık ihsas etmiye (hissettirmeye) başladılar.

“Nitekim, 10 Mart 1920 günü, İstanbul’da toplanan İtilâf mümessilleri, Londra’dan gelen ve Kuvayı Milliye reislerinin tevkifini ileri süren bir talebi müzakere ediyorlar ve bu talebi yerine getirmeye karar veriyorlardı."

“Hakikatte, İtilâf mümessillerinin bu kararları, İstanbul’un işgali kararından başka bir şey değildi"

“Artık düşmanlar, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinden sonra, Anadolu’da milli kurtuluş faaliyetinin açıkça başlayacağını anlamışlardı ve işte bunun içindir ki, Anadolu’ya karşı kat’i hareketlere geçmeye başlamışlardı."

“Meclisi Meb’usan’ın İstanbul’da toplanmasının mahzurlu olduğu hakkındaki Atatürk’ün görüşü olaylara doğrulanmaktaydı. Ve olaylar, Millet Meclisi’nin Anadolu’da toplanması gerektiği mevzuundaki Atatürk’ün fikrini yine doğrulamaktaydı.”

Kaynak
Milli Mücadele Takvimi, Refik Korkud, Ege Matbaası, 1963

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder