15 Mart 2011 Salı

15 Mart 2011 Düşünceden Eyleme: AdanaDüşünceden Eyleme: Adana

Mustafa Kemal, 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’nda yer alan “Alman ve Avusturya Uyruklu Subayların Osmanlı Devleti Sınırları Dışına Çıkarılması” maddesi üzerine Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na tayin edilmiş ve 31 Ekim 1918 tarihinde Adana’ya gelerek bu görevi Liman Von Sanders’ten teslim almıştı. Adana’ya bu ilk gelişinde, işgali ve işgale karşı direniş potansiyelini gözlemlediğini, vatan ve milleti kurtarmak için bir şeyler yapmak gerektiği fikrinin burada kendisinde oluştuğunu sık sık vurgulamıştı.
Ve Mustafa Kemal, 15 Mart 1923 günü, düşmandan temizlenmiş, bağımsızlığına kavuşmuş Adana’daydı. Kendisini karşılamaya gelenler arasında ellerinde ‘Antakya’ ve ‘İskenderun’ yazan iki genç kızın Hatay konusunu gündeme getiren konuşmalarından etkilenerek, “Türk’ün asırlarca yaşadığı bir özyurt, yabancılların elinde kalamaz” diyerek, Hatay’ın bir gün mutlaka Misak-ı Milli sınırları içerisinde olacağına olan inancını dile getirmişti.
Adana Belediyesi’nin verdiği akşam yemeğinde yaptığı konuşmada ise, “Düşmanlarımızın asırlardan beri milletimiz hakkındaki düşünce ve amaçlarını son zaferimizle silip atabildiğimizi sanmamalıyız. Biz milletimiz hakkındaki onların duygularını yalnız askeri zaferlerle değil, çağdaş ilerlemeyi benimsemek suretiyle ve bugünkü uygarlığın gerektirdiği bütün girişimleri yaparak onların bilim seviyelerine ulaşarak sağlayacağız” diyerek, yeni hedefleri işaret etmişti.
Kaynaklar
                   -  Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.
                   -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
                   -  E. Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Berkalp Kitapevi.
                   -  Mükerrem K. Su-Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Türkiye Cumhuriyet İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder