21 Mart 2011 Pazartesi

20 Mart 2011 "Hâkimiyet Milletin Olmalıdır" Mustafa Kemal AtatürkGenç Türkiye Cumhuriyeti

Hâkimiyet 
Milletin Olmalıdır…

Mustafa Kemal, Konya ziyaretinde, hükümet binasında düzenlemen ziyafette, esnaf ve tüccarlarla buluşmuş; konuşmasında soruları da yanıtlamıştı…

“Dış düşman artık bizim için, bir düşman olmaktan çıkmıştır. Bağımsızlığımızı yok etmeğe çalışanlar artık bizim için korkunç değildir. Onun tehlikeli olmaması için gereken önlemler alınmıştır. Biz dış düşmanı bu hale, milletin birliğiyle getirdik. Lâkin düşman yalnız dışarıda değildir. İçeride de bu milletin hayatıyla oynamak isteyen düşmanlar var. Dış düşmana karşı aldığımız önlemleri, gösterdiğimiz birliği iç düşmana karşı da daha şiddetle, daha uyanıklılıkla göstermeliyiz. Süngü ile silahla, kanla elde ettiğimiz zaferden sonra, irfan, ilim, fen, ekonomi gibi alanlarda başarılı olmak için çalışacağız. Milleti refah ve mutluğa götürecek bu alanlarda güvenle, başarıyla yürüyebilmek ise, yalnız bir şarta bağlıdır. Bu şart bulunmazsa o alanlarda başarımız imkânsızdır. Bu şart şudur: Milletin doğrudan doğruya kendi hâkimiyetine kendinin sahip olmasıdır.
İkinci olarak ticarette düşüneceğimiz ikinci iş, ihracat ve ithalatımıza aracılık görevini yapan ticareti yabancıların elinden kurtarmaktır. Yazık ki bu ticaret kendimizde değildi. Artık halkımızın tüccar sınıfını zengin edebilmek için, ticaretin yabancı ellerde bulunmasına engel olacak önemleri almak zorundayız. Arkadaşlar, ithalattan fazla ihracattır ki, memleketi zengin yapacaktır. Hâlbuki ihracatımız ancak sahillerimize kadar gidiyor ve oradan bu ihracat, yabancı memleketlere gönderilirken yabancıların eline geçiyor. Onun için ihracat kaynaklarımız bizden olan tüccarlarımızın elinde bulunmalıdır.”

Kaynaklar
             -  Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
        -  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK.
            -  Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.
            -  Mazhar Müfit Kansu, Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Kurumu.
            -  Lord Kinnoss, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar.
            -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder