15 Mart 2011 Salı

16 Mart 2011 İstanbul İşgal Edildi


İstanbul İşgal Edildi

İngilizler, Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa’nın Kuvvay-ı Milliye kuvvetlerine yardım ettikleri, subay ve asker gönderdikleri, Anadolu’daki kuvvetlerin yerlerini izin almadan değiştirdikleri gibi gerekçelerle 20 Ocak’ta Osmanlı Hükümeti’ne bir protesto notası verdiler. İtilaf devletlerinin baskılarına daha fazla dayanamayan Padişah Vahdettin, Ali Rıza Paşa Hükümetini istifa ettirdiler.

Vahdettin, yeni hükümeti kurma görevini Salih Paşa’ya verdi. Kuvvay-ı Millîye hareketine karşı olmayan Salih Paşa, Mustafa Kemal’e göre kendisiyle anlaşılıp, iş görülebilecek bir insandı. İngilizler’in Kuvay-ı Milliye’yi kötüleyen ve reddeden bir açıklama yapması konusundaki isteklerini yerine getirmedi. İngilizler, Meclis-i Mebusan’ın, Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarına dayanan ve İstanbul başta olmak üzere bütün işgallere karşı olduğunu ilan eden ve Türk vatanının bir bütün olduğunu parçalanamayacağını temel düşünce olarak benimsenmiş olan “Misak-ı Millî’yi” kendilerine rağmen kabul etmemesini çok tehlikeli bir durum olarak değerlendirdiler. Ve İstanbul’u işgal etmeye karar verdiler. İlk işgal edilen yer Türk Ocağı merkez binası oldu. Arkasından 15-16 Mart gecesi Beyoğlu ve Üsküdar semleri işgal edildi. 16 Mart 1920 sabahı Şehzadebaşı’nda bulunan 10. Kafkas Tümeni’nin karargâhını basan İngiliz askerleri silahsız ve baskınla yataklarından yeni kalkmış olan 5 askeri şehit edip, 9 askeri de yaraladılar.

Kaynaklar
                   -  E. Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Berkalp Kitapevi.
                   -  Mükerrem K. Su-Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Türkiye Cumhuriyet İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
                   -  Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1965, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
                   -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder