29 Mart 2011 Salı

29 Mart 2011 Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye - SSCB İlişkileri


Kurtuluş Savaşı’nda
Türkiye – SSCB İlişkileri

Büyük Taarruz hazırlıklarına, Sovyet Rusya Elçisi Aralof’un çağrılmıştı. Aralof, elçi olarak Türkiye’ye gönderilirken, neden seçildiğini Lenin’in şu sözleriyle öğrenir:

“Türkler milli kurtuluşları için savaşıyorlar. Bunun için, merkez komitesi, askerlik işlerini iyi bilen birisi olarak sizi oraya gönderiyor. Emperyalistler, Türkiye’yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ da soyuyorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar. Sabır bardağı taştı, gerek Doğu halkları gerek biz, emperyalistlere karşı savaşıyoruz.”

Lenin, Mustafa Kemal konusunda da bilgilendirir Aralof’u:
“O işgalcilere karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Ona, yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte sizin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz. Onların işlerine karışmayınız.”

Kuşkusuz, burada “İşlerine karışmamak” talimatı, kayıtsız kalmak, tarafsız davranmak anlamında değil, egemen bir ülkenin temsilcisi olarak görme anlamındadır. Çünkü Lenin, Aralof’la şu mesajı da iletir:

“Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye’ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gerekir. Moral yardımı, yakınlık, dostluk, üç kat değeri olan yardımdı. Böylece, Türk halkı yalnız olmadığını hissetmiş olacaktır…”

Kaynaklar
                   -  Atatürk’ün, Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, AKDTYK.
            -  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK.
                  -  E. Behnan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1950, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi
                  -  E. Behnan Şapolyo, Türk İnkılâbı Tarihi Notları, Harp Okulu Basımevi.
                 -  Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.
                -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
               -  Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder