31 Ocak 2012 Salı

Sofya Mezarlığında Yatan Osmanlı Prensesinin Mezarına Alçakça Saldırı

                                        
                        Sofya Mezarlığında Yatan 
         Osmanlı Prensesinin Mezarına 
                         Alçakça Saldırı
 
Sultan V. Murad’ın kızı Fatıma Sultan’ın Sofya Mezarlığındaki kabrinin etrafını kuşatan demir parmaklık kesilip çalınmış, mezar taşındaki Osmanlı tuğrası kırılıp okunmaz hale getirlmiş.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilân edilmesiyle yurtdışında ikamete zorlanan Osmanlı hanedanı üyeleri dünyanın dört bir tarafına yerleşmişler, bir kısmı da Bulgaristan’ı mekân tutmuşlardır. Başkent Sofya’ya yerleşenler arasında Sultan V. Murad’ın kızı Fatıma Sultan da bulunmaktadır.
Sofya’ya yerleştikten birkaç yıl sonra sonra Prenses, 23 Kasım 1930 tarihinde bu dünyaya veda etmiştir. O yüzden naşı Sofya şehrinde bulunan Orlandovtsi Merkez Mezarlığındaki Türk parseline defnedilmiştir. Osmanlı hanedanı üyesinin vefatı münasebetiyle Sofya Banyabaşı Camiinde mevlid-i şerif okutulduğu o dönemin basınında duyurulmuştur.
Bir zamanlar mezarlığın Müslümanlara ait kısmında bulunan gasilhanenin yakınlarına defnedilmiş olan Fatıma Sultan’ın mezarı ufak sütunlar ve güzel işlenmiş demir korunluk ile çevrilerek koruma altına alınmıştır. Mezartaşlarıı ise özel olarak hazırlanıp başucundaki estetik değere sahip taşın ön tarafına Osmanlıca, arka tarafına da Bulgarca yazılar hak edilmiştir. Aynı taşın ön tarafına Prensesin babası Sultan V. Murad’ın tuğrası da işlenmiştir.
Çocukları uzun zaman Bulgaristan’da yaşadıktan sonra komünizm dönemi Devlet Emniyeti (DS)’nin binbir baskısına maruz kaldığı için buldukları ilk fırsatta Batı ülkelerine kaçarak annelerini yâd ellerde bırakmışlardır. Herşeye rağmen belirli bir döneme kadar Sofyalı Türklerce kabri ziyaret edilen Fatıma Sultan, son dönemlerde sadece birkaç Sofyalı vefakârın duasıyla yâd edilir olmuştur.
Geçen hafta sonu Bulgaristan Türklerinin canlı tarihi Dr. İsmail Cambazov hocam ile tarihimizdeki beyaz karanlık sayfaları aydınlatmak üzere Sofya’daki tarihî Türk mezarlığını ziyaret ettiğimizde hayretler içinde kaldım. Muhtemelen bizleri “barbar” olarak niteleyen birileri 80 yıldan beri sessizce ve garip bir halde mezarlığın bir köşesinde yatan Fatıma Sultan’ın mezarını kuşatan demir parmaklıklar ve zincirler kesilerek alınmış, çalınmıştı. Bu da yetmiyormuş gibi, mezartaşının üst kısmına ustalıkla işlenen V. Murad’ın tuğrası kırılmıştı. İçler acısı bir vahşet... İnsana cansız olarak yattığı mezarında bile rahat yok... Komünizm döneminde birçok Osmanlıca ve Türkçe yazılı mezartaşı zaten yok edilmiş mezarlıkta tarihimize ışık tutacak birkaç mezartaşı bulunuyordu ki, bunların en önemlisi barbarlığa kurban gitti. Olayın ne zaman olduğu tam olarak belli değil, ama 2011 yılında olduğu anlaşılıyor. Fâili mechul bir cinayet...
Şanlı tarihe sahip olan bizler en azından kalana sahip çıkmak için elimizden geleni yapmalıyız ki, onların da yok olmasıyla bizler de yok olmayalım.
                                                                     ***
Fatıma Sultan’a Dair Birkaç Söz:
Fatıma Sultan, 30 Mayıs – 31 Ağustos 1876 tarihleri arasında sadece doksan üç gün tahtta kalan Osmanlı Sultanlarından V. Murad’ın kızıdır. Tarih kaynaklarında 19 Haziran 1879 tarihinde Çırağan Sarayı’nda doğduğu bildirilmektedir. Annesi Resan Hanımefendi’dir. Eşi Mahmud Refik olup tespit edebildiğimiz kadarıyla çocukları şunlardır: Ayşe Hatice Hanımefendi, Mehmed Ali Beyefendi, Celaleddin İris, Aliye Sultan. Eceli gelmiş ve yakalandığı hastalık sebebiyle sürgünde bulunduğu Sofya’da iken 23 Kasım 1930 tarihinde vefat etmiştir. Bazı kaynaklar vefat tarihini 1932 gösterse de mezartaşındaki tarih çok net bir biçimde 1930’u göstermektedir.
Fatıma Sultan’ın Mezartaşındaki Sözler:
“Tuğra: Mehmed Murad Hân bin Abdülmecîd el-muzaffer dâimâ.
Osmanlı pâdişâhlarından cennetmekân Sultân Murâd-ı Hâmis Hazretlerinin kerîmeleri olup hasbe’l-kader bu diyâr-ı gurbetde rahmet-i Rahmâna ilticâ eden mağfûretün lehâ Fâtıma Sultân Hazretlerinin kabr-i münevverleridir.”

2 Receb 23 Teşrîn-i sânî (Kasım) Sene 1349 – Pazar Sene 1930
Kaynak 30 Ocak 2012 http://kircaalihaber.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder