11 Şubat 2011 Cuma

11 Şubat 2011 Maraşın Kurtuluşu


Maraş’ın Kurtuluşu

4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nde Maraş ve civarı için şu kararlara varılmıştı:

“30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi imza edildiği tarihte vatan toprakları içinde kalan Maraş ve civarı Türk askerlerinden tamamen boşaltılmıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu bölgenin geçici işgal bahanesiyle vatandan koparılmasına seyirci kalamaz. Buradaki gerek yabancı işgali gerekse perde arkasında uygulanmak istenen Ermenilik gayeleri derhal durdurulmalıdır. Bu bölgedeki düşmanları kovmak ve işgalden kurtarmak amacıyla yer yer kurulmuş bulunan milli teşekküllerin 13., 3., 2., 12. kolordulara bağlanması gerekir.”

Bu karar sonucunda Maraş ve civarı 11 Eylül 1919’da merkezi Sivas’ta, tümenleri Amasya ve Samsun’da bulunan 3. Kolordu’ya ve bölge içindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine verildi. Maraş’taki Kuvvay-ı Milliye Teşkilatı tamamlandı. Ancak ordu ve Kuvvay-ı Milliye’nin Fransızları Maraş’a sokmamak için yaptıkları bütün teşebbüsler bir sonuç varmadı. Fransızlar 29 Ekim 1919’da Maraş’ı işgal ettiler.

Mustafa Kemal’in direktifleriyle milli teşkilatın kurulması hızlandırıldı. 29 Kasım 1919’da Maraş’ta Müdafaa-i Hukuk teşkilatının kuruluş tamamlandı. 21 Ocak 1920 tarihinde şehir içi muharebeleri başladı. Civar kasabalardaki milli kuvvetler Yüzbaşı Kılıç Ali’nin emrine girerek Maraş savunmasında elbirliği ile çalışılar. Bu kanlı çarpışmalar Maraşlıları asla yıldırmadı. Maraş’taki bu çetin savaş 11-12 Şubat gecesi Fransız ve Ermeni askerlerinin şehri terk etmeleri ile sonuçlandı.

Kaynaklar
                 -  Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1965, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
                 -  E. Behnan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1950, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi
                 -  Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.
                 -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
                 -  E. Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Berkalp Kitapevi.
                 -  Mükerrem K. Su-Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Türkiye Cumhuriyet İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder