15 Şubat 2011 Salı

16 Şubat 2011 Türk Hava Kurumu'nun KuruluşuTürk Hava Kurumu’nun 
Kuruluşu

16 Şubat 1925’de Mustafa Kemal’in emriyle “Türk Tayyare Cemiyeti” adı altında kuruldu. THK’nun ilk başkanı Cevat Abbas Gürer’di. Cemiyet’in kuruluş amacı; Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak; bütün bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak; personeli yetiştirmek ve uçan bir Türk gençliği yaratmaktı.

Türk Hava Kurumu bu amacı gerçekleştirmek için 23 Nisan 1926’ta Türk Havacılığının gereksinimi olan teknik personelin eğitilmesi amacıyla “Tayyare Makinist Mektebi”ni hizmete açtı. Aynı yıl Alman Junkers Tayyare Fabrikası’yla işbirliği yaparak Kayseri Uçak Fabrikası’nı kurdu. Alman Junkers lisansıyla A-19 ve A-20 uçaklarını üretti ve bu uçakların bakım ve onarımlarını yaptı.

Fabrika, 1929 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na devredildi. Türk Hava Kurumu uzun süren Kurtuluş Savaşı’nda yeni çıkmış yorgun ve yoksul bir halkın, Türk halkının inanılmaz büyüklükteki maddi-manevi desteğiyle can buldu. Bu destekle ilk 10 yıl içinde 351 uçak satın alarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışladı.

Türk Hava Kurumu, 1927 yılında, havacılık faaliyetlerinin dünya çapında gelişmesini sağlayan ve sportif havacılık konusunda uluslar arası boyuttaki en üst organ olan Uluslararası Havacılık Federasyonu’na (AI) üye olmak için başvurdu. 2 yıllık bir uğraşıdan sonra 1929’da FAI’ye tam üye oldu. Kurum o günden beri ülkemizi, hava sporları konusunda, yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmektedir.

Kaynaklar
           -  Pars Tuğlacı, Çağdaş Türkiye I-II, Cem Yayınevi.
                 -  Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.
                 -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
                 -  Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
                 -  Mazhar Müfit Kansu, Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Kurumu.
                 -  Lord Kinnoss, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder