24 Şubat 2011 Perşembe

24 Şubat 2011 Ülkenin Kurtuluşunda Milli Mücadele Yanlısı BasınÜlkenin Kurtuluşuna Doğru

Millî Mücadele Yanlısı Basın

Millî Mücadele yıllarını etkileyen basını üç grupta toplamak mümkündür. Millî Mücadele karşısındaki basın, yabancı basın ve Millî Mücadele’yi destekleyen basın. İlk iki gruptaki basın Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi kimlere karşı, hangi şartlar altında kazandığını göstermek açısından önem taşır. Çünkü Millî Mücadele karşısındaki basın, Mustafa Kemal’in liderliğinde başlayan Anadolu harekâtına ateş püskürürken, bir yandan da İstanbul Hükümeti’nin bu hareketi önleyici uygulamalarının propagandasını yapıyor ve Millî Mücadele liderlerine karşı halkın kışkırtıyordu.

Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen Millî Mücadele basınını da Anadolu ve İstanbul basını olmak üzere iki grupta toplamak mümkün. İstanbul basınında Milli Mücadele’den yana olan önemli gazeteler Tasvir-i Efkâr, Vakit, İkdam, Zaman, Akşam, Tercüman, İstiklâl, İleri ve Yenigün’dür. Millî Mücadele’ye karşı olan İstanbul gazeteleri ise Peyam-ı Sabah, İstanbul, Alemdar gazeteleridir. Anadolu basınında da, Milli Mücadele’den yana olan önemli gazeteler İzmir’e Doğru, Açıkgöz, Arkadaş, Yeni Adana, Albayrak, Anadolu, Babalık, dertli, Işık, Öğüt, Emel, Ahali, İstikbal, İrade-i Millîye ve Hâkimiyet-i Millîye gazeteleridir. Millî Mücadele’ye karşı olan bazı Anadolu gazeteleri ise Ferda, İrşat, Zafer isimlerini taşımaktadır.

24 Şubat 1922’de Mustafa Hulusi ve Emin Hüseyin birliği ile çıkartılan “Satveti millîye” gazetesi Millî Mücadele’yi destekleyen gazetelerin önemli örneklerinden biridir. Bu gazetenin sloganı şöyleydi: “İstinadımız Misak-ı Millî, gayemiz İstiklaldir.”

Kaynaklar
            -  E. Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Berkalp Kitapevi.
                 -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
                 -  E. Behnan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1950, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi
                 -  Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
                 -  E. Behnan Şapolyo, Türk İnkılâbı Tarihi Notları, Harp Okulu Basımevi.
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder