4 Şubat 2011 Cuma

4 Şubat 2011 Atatürk'ün "Büyük Ege Gezisi"nde Denizli Ziyareti“Büyük Ege Gezisi”nde
Denizli Ziyareti…

Mustafa Kemal, beraberindeki heyetle 3 Şubat 1931’de Aydın’a gelmiş, Belediye’yi, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Türk Ocağı Aydın Şubesi’ni ziyaret etmişti. Burada yaptığı konuşma sırasında, “araç eksikliği nedeniyle köylere kadar gidip halkı aydınlatamadıklarını” söyleyen bir ocaklıya cevap vererek, şeyh ve müritlerin köye giderken otomobil masrafı düşünmediklerini hatırlatmış, bu mefkûreye kendisini adayanların gayeleri uğrunda her türlü zahmet ve fedakârlığa katlanmaları gerektiğini ifade etmişti.

Mustafa Kemal, 4 Şubat 1931’de, aksi yöndeki direktifine karşın binlerce vatandaşın gösterdiği coşkun tezahürat arasında girdiği Denizli’deki ziyaretlerine askeri birliklerden başladı. Sınıflarını tek tek gezdiği ve öğretmenlerle görüştüğü okul ziyaretlerinden sonra, Valik’e, hastanelere, CHP’ye uğramış, Belediye Başkanı’na, “Gerek geçen defaki gelişimde, gerekse bugün Denizli halkının hakkımda gösterdiği hissiyattan mütehassıs oldum. Teşekkür ve muhabbetlerimin muhterem halka iblağını rica ederim. Sizinle fazla konuşmaya hacet görmedim. Zira, hakikati anlamış ve fırkamıza tamamen merbut bir muhit içinde bulunduğumu hissediyorum” diyerek, Menemen olayı sonrasında bölgede yaşanan huzursuzlukların, Denizli için söz konusu olmamasından memnun olduğunu ifade etmişti.

Ertesi sabah, Balıkesir’e gitmek üzere İzmir’e dönmesi gerektiğinden, denizli Tren İstasyonu’ndaydı Mustafa Kemal ve toplanan halka trenin penceresinden el sallarken, geride gözü yaşlı binlerce insan kalmıştı.

Kaynaklar
                 - Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
                 - N. Ahmet Banoğlu-K. Zeki Gencosman, Atatürk Ansiklopedisi, 10 Cilt,  May Yayınları.
                 - Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.
                 - Lord Kinnoss, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar.
                 - Mükerrem K. Su-Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Türkiye Cumhuriyet İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder