11 Şubat 2011 Cuma

8 Şubat 2011 Neden Ankara’yı Merkez Seçtim?


Neden Ankara’yı Merkez Seçtim?

Yunus Nadi Bey, Mustafa Kemal, Ankara’dan İstanbul’a giderken 7 Mayıs 1924Mustafa Kemal, tarihinde Cumhuriyet’te yayınlanacak olan bir söyleşi gerçekleştirir. Milli Mücadele’nin çeşitli veçheleri üzerine yapılan bu söyleşide Ankara’yı neden merkez seçtiğini de anlatır.

“Gerçekten işe ülkenin doğusunda, doğu sınırından başladım. Sonra daha batıya gelmek zorunluluğunu duydum. Sonunda Ankara’da durdum ve ülke işlerini, milletin arzusu doğrultusunda yönetmek için başka yere gitmeye gerek duymadım. Türkiye’nin ve Türk milletinin ve Türk milleti yararına işlerin en sağlam savunmasının da ancak Ankara’dan olabileceği olaylarla da belirginleşmiştir. En zor şartlar içinde, en az hazırlıklı olduğumuz halde en büyük darbelerin tersine çevrilebilmesinin en güçlü nedenleri arasında Ankara’nın coğrafi yeri de vardır.

(…) Beni Türkiye’ye en uygun merkez Ankara olabileceğini düşünmeye iten ilk neden çok eskidir ve ilmidir. Bu noktaya ait düşüncelerim her İstanbul’da bulunduğum dönemlerde -hayatımın çok az günleri İstanbul’da geçmiştir- uyanmıştır. Özellikle genel savaştan sonra girdiğimiz Ateşkes günlerinde İstanbul sokaklarını dolduran yabancı süngüleri, Boğaziçi’nin sularını karartan düşman zırhlıları bu düşüncelerimi sabit düşünce durumuna getirdi ve artık hiçbir kişiye hiç bir fikre ve hiçbir programa en küçük biçimde ilgi göstermeksizin bu boğucu havadan çıkmak konusundaki dünyaca bilinen kararımı verdim.”

Kaynaklar
                 -  Salih Bozok, Hep Atatürk ile Beraber, Cumhuriyet Yayınevi.
                 -  Mazhar Müfit Kansu, Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Kurumu.
                 -  Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
                 -  Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder