29 Mayıs 2011 Pazar

27 Mayıs 2011 Asiler, Çamlıbel'i BasıyorAsiler, Çamlıbel’i Basıyor

Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin toplanması üzerine, düşmanlar, Anadolu’nun her tarafında isyanlar çıkartmak hususundaki faaliyetlerine daha da hız vermişlerdi. Bu isyanlar aracılığı ile Anadolu’daki milli teşkilatın ve milli kuruluş hareketinin çökertileceğini hesap etmektedirler.
Bu isyanlardan biri, Yenihan havalisinde çıkartılmıştı. İsyan, 14 Mayıs 1920 günü, Çerkez Kara Mustafa ile Postacı Nazım’ın, beraberindeki kırk kişiyle birlikte. Kaman’da harekete geçmeleriyle başlamıştı.
Asiler, üç gün sonra, 27 Mayıs 1920 gecesi, Çamlıbel’de bulunan bir milli müfrezeyi basarak eser ettiler.
Atatürk, bir yandan, Bolu, Düzce ve İzmit havalisinde çıkan ve Hilafet Ordusu tarafından desteklenen isyan hareketini bertaraf etmeye çalışırken, bir yandan da, Yenihan’da başlayıp genişleyen bu isyanı bastırmak için tedbirler alacaktı.
Erzurum ve Sivas Kongreleri ile dünyaya duyurulan milli amaçlar, Büyük Millet Meclisi aracılığıyla doğrudan doğruya milli iradeden kuvvet almaya başlamıştı. Milli emellerin karşısında, düşmanların paralarıyla faaliyete geçen isyancılar tutunamayacaklardı. Büyük Millet Meclisi, lideri ve ordusu ile birlikte, müşkülleri birer birer alt edecek, Türk vatanında düşmanları çıkartacak ve düşmanlarla birlikte çalışan Padişah Vahdettin’i ve İstanbul Hükümeti’ni şaşkın bir duruma düşürecekti.
Kaynaklar
                -   Mazhar Müfit Kansu, Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Kurumu.
                -   Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1965, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
                -   E. Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Berkalp Kitapevi.
                -   Mükerrem K. Su-Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Türkiye Cumhuriyet İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi.
                -   S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder