8 Kasım 2010 Pazartesi

Türk Spor Tarihinde Atatürk 9"TİCİ" Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın
6’ıncı Kongresine
Edirne Mıntıkası adına Şerif Bilgen katıldı.
Şerif Bilgenin Konuşması.

20 Haziran 1932 – 25 Haziran 1932 tarihi arasında Ankara’da yapılan Altıncı Kongreyi Maarif Vekili Esat Bey tarafından açılmıştır. Edirne Mıntıkası adına da toplantıya katılmış ve toplantıda, Şerif Birgen’in sunmuş olduğu rapor aşağıdadır.


Efendiler;
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Edirne Mıntıkasının vaziyeti aşağıda ki şekilde arz ederim.
     Mıntıkanın Merkezi Edirne Palıkpazarı Caddesinde. Mıntıka Reisliğini ilk Kurucu üyelerinden Ekrem ”Demiray” Bey’dir. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın Trakya İdman Cemiyetleri Mıntıka Reisliği’nin Mıntıkasında yapılan idman dalları Futbol, Atletizm, Bisiklet, Eskrim, Tenis, Güreş’tir. Spor sahaları arsalardan ibarettir.

Edirne Mıntıkasında 
Faaliyet gösteren spor kulüpler


Tescili Yapılan Kulüpler
 • Edirne Şehir Merkez’inde: Edirne Spor Kulübü, Paşaeli Spor Kulübü, Meriç İdman Yurdu, Yavuz Spor Kulübü, Askeri İdman Yurdu.
 • Uzunköprü’de: Ergene Spor Kulübü,
 •  Keşan’da: Keşan İdman Yurdu,
 • Kırklareli Merkezi’nde Kırklareli Gençlik Spor,
 • Gelibolu’da: Gelibolu İdman Yurdu mıntıkaca tescilidir.
   
 • Tescil İşlemleri Yapılmamış Kulüpler
 •  Kırklareli’nde: Kırklareli Gençler Birliği.
 •  Lüleburgaz’da: Yeşilova Spor Kulübü,
 •  İpsala’da: İlkadım Spor Kulübü
         Sahalar
Edirne’de Karaağaç Caddesi üzerinde idarece mıntıkaya tahsis edilen sahada stadyum inşasına başlanmış ise de ikmal edilememiştir. Mevkii itibariyle çok müsait olan stadyumun ikmal inşaatı için hayli fedakârlık yapmak lüzumu vardır. Stadyumun yapılması halinde Trakya’da idman faaliyetleri için çok müsait ortam oluşacaktır. Mıntıkanın mali vaziyeti, stadyumun inşaasına müsait değilse de temin edilecek bazı gelirlerle ve mıntıka binalarının satılmasından hasıl olacak gereçlerle stadyumun bitirilmesine çalışılacaktır.
Kırklareli, Lüleburgaz, Uzunköprü, Keşan, Gelibolu futbol sahaları birer arsadan ibarettir. Buralarda etrafı mahdut ve fenni birer idman sahası yoktur.
Kırklareli’nde fenni bir saha yaptırılması için teşebbüs varsa da daha henüz başlanamamıştır.
Mıntıkamız merkezinde ve bilhassa mülhakatta idman faaliyetinin artması fenni idman sahaları vücuda getirilmekle mümkün olacaktır.
        İdmanlar
Mıntıkamız dâhilindeki idman cemiyetlerinin tatbik etmekle olduğu idmanlar, futbol ve kısmen de atletizm ile bisiklettir. Güreş için büyük hevesler mevcut ise de henüz kulüplerde tatbik edilememektedir. Mıntıkadaki kulüpler vesaitten mahrumdur. Çünkü kulüplerin azaları tarafından verilen cüzi aidatlarla toplanan gelirle başlıca ihtiyaçları temin edildiği takdirde, spor sahalarında büyük bir canlılık olacaktır. Mıntıka kendi masrafını güçlükle karşılanmağından, kulüplere para yardımı yapamamaktadır.
           Mıntıka Kulüpleri Arasında Temaslar
Merkezdeki kulüpler arasında spor müsabakalarının sık sık vuku bulunmasına çalışılmakta oldu gibi, mülhakattaki kulüplerin Edirne’ye davetleri ve Edirne’de ki kulüplerin mülhakata gidip müsabaka yapmaları suretiyle birçok temaslar yapılmaktadır. Bu temasların gençler üzerinde hüsnü tesir yaptığı görülür. Mıntıka vaziyeti maliyesinin müsaadesi nispetinde iş bu temaslar çoğaltılacak ve bilhassa teşvik cihetinden pek müfit olan bu gibi spor seyahat ve müsabakaların Trakya’nın merkezinden uzak şehirlerden de yapılması temin edilecektir.
Merhum Şerif Bey bu raporuna mali durum ve bütçe izahatlarını ilave ettikten sonra sözlerini şöyle son vermektedir.
“Bu işi ileri götürebilmek için kulüplere mali kaynak bulmak ve mahalli himaye heyetleri teşkil etmek mecburiyeti vardır.
Komşu memleketlerin spor işlerine verdiği ehemmiyet ve onların tarzı mesaileri göz önüne getirilecek olursa, bizim bu hususta fedakârlık yapmak ve her ne bahasına olursa olsun bu işi ileri götürmek mecburiyetinde bulunduğumuz anlaşılır. Zatı âlinize kongre heyeti muhtereme sine en derin hürmetlerimiz ile muvaffakiyetler temenni ederken Türk Sporculuğunun inkişafını temin edecek karalar ittihazını ve bu mükerrer atın feyizli neticeler vermesini dilerim”. Türkiye İdman cemiyetleri İttifaklarının Edirne Mıntıkası Raporu böylece sona ermektedir.
Bu rapordan anlaşılıyor ki, Cumhuriyetin ilanından sonra Edirne’de azda olsa sportif bir hamle yapılmış ve merkezde spor kulüpleri kurularak sporun gelişmesi öngörülmüştür. Böylece 1923 yılında çalışmaya başlayan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile bu cemiyetin Trakya İdman Cemiyetleri Mıntıka Reisliği 1936 yılında kurulan Türk Spor Kurumu’nun kuruluşuna kadar kendi çapında çalışmalar yapmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi Edirne Sporuna Yönveren Gençlik ve Spor İl Müdürlerimiz
 1.  Ekrem DEMİRAY (Fahri)-Belediye Başkanı ve Parlamenter–1939–1942
 2. Hüsamettin KONUKSEVER (Kadrolu)-Parlamenter–1942–1950
 3. Faruk ÜLGEN (Fahri)-Defterdar–1950–1951
 4. Hasan MAKSUTOĞLU-Belediye Başkanı ve Çiftçi–1951–1952
 5. Aziz İŞBİLEN (Fahri)-Sinemacı 1 Gün Görevde Kalmış–1952
 6. Muammer Bey (Fahri)-Ziraatçı–1952–1953
 7. Ekrem DEMİRAY-(İkinci Kez)-1953–1957
 8. Dr. Ratıp KAZANCIGİL (Fahri)-İl Sağlık Müdürü–1957–1958
 9. Hüsnü KÖKTÜRK (Fahri)-Erkek Sanat Enstitüsü Öğretmeni– 1959–1960
 10. Şükrü YAZICI (Fahri)-Erkek Sanat Enstitüsü Öğretmeni–1960–1961
 11. Kazım İŞKAN (Fahri)-Ziraatçı–1961–1962
 12. Dr. Osman ÖZMERDİVEN (Fahri)-1962–1964
 13. Dr. Ratıp KAZANCIGİL -(İkinci Kez)-1964–1966
 14. Alparslan YALKIN (Fahri)-Mühendis–1966–1968
 15. Tahsin ORAL (Kadrolu)-1968–1981
 16. İbrahim FAZLIOĞULLARI (Kadrolu)- -1981–1992
 17. Naim KÖKER (Kadrolu)-1992–1996
 18. İbrahim DOĞAN (Kadrolu)- -1996–2004
 19. Şahin EKER (Kadrolu)-2004–2005
 20. Dursun ÇOMAK (Vekil)-2005–2006
 21. Emin KÜÇÜK (Kadrolu)-Devam ediyor

Kaynaklar
 •   Halûk San, Belgeleri ile Türk Spor Tarihinde ATATÜRK, 1981, Türk Spor Vakfı yayınları No.2. s.74–82
 •  Saffet Gürol, “Atatürk’ün Huzurunda Bir Saat”, Beden Terbiyesi ve Spor Mecmuası, !0. II inci Teşrin, s.16
 •   Vakit Gazetesi, 1 Ekim 1926, s-S. 31-43
 •   Burhan Aytekin, Türk Spor Tarihinde Atatürk (9) Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın 6'ıncı KongresiEdirne Yenigün Gazetes, 3 Ocak 2008, s. 1.  www.edirneyenigun.com
 •  Halûk San, Belgeleri ile Türk Spor Tarihinde ATATÜRK, 1981, Türk Spor Vakfı yayınları No.2. s.74–82
 •  Prof. Dr. Kurthan Fişek, 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, Birinci Baskı Mart 1985, Gerçek Yayınları 100 soruda dizisi:53, s.104–117
 •  Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Kuruluşu, Türk Futbol tarihi 2.cildi.
 •  Prof. Dr. Kurthan Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla ilişkileri Açısından Spor Yönetimi Dünya-Türkiye’de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 515, S.B.F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi–1983, s.337 ve Ekler Bölümü s.515
 •  Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. www.olimpiyatkomitesi.org.tr/
 • Türkiye Futbol Federasyonu. www.tff.org
 •  Edirne Belediyesi www.edirne.bel.tr
 •  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder