24 Kasım 2010 Çarşamba

Tarih 26 Kasım 2010

Tarihimiz Her Zaman Geleceğimize Işık Tutmuştur.
"Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." Kemal Atatürk


Soyadı Kanunu ve Atatürk

Bireylerin eşitlik içinde birbirlerinden ayırt edilmesine yönelik ilk uygulama, okullarda başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1925’te yayınlamış olduğu bir genelgede öğrencilerin aile isimlerini nasıl kullanacakları açıklanıyordu. Aile ismine bitişik olarak, erkek öğrenciler için oğul, kız öğrenciler için ise kızı ibareleri yer alacaktı.
Bu pilot uygulamayla bağlantılı olarak, 21 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu, 24 Aralık’ta da, Bakanlar Kurulu tarafından, kanunun nasıl uygulanacağını gösteren bir Soyadı Tüzüğü çıkartılmıştı.
Rütbe, memuriyet, aşiret ve kabileye mensubiyeti çağrıştıran; genel ahlaka aykırı, gülünç ve hakaret ifade eden kelimeler soyadı olarak kullanılamayacaktı.
Soyadı ile ilgili yasalardan bir tanesi de Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM’nin Türk milletinin şükran ifadesi olarak Atatürk soyadını veren 24 Kasım 1934 tarih ve 2587 sayılı yasa, 17 Aralık 1934 tarihli ikinci bir kanunla desteklenmişti: Atatürk soyadı başına ve sonuna ekler getirilerek dahi olsa hiç kimse tarafından öz adı veya soyadı olarak alınamaz ve kullanılamazdı.
Bu yasalarda sosyal yaşamda, üstün bir sınıf görüntüsü vermeye başlayan kişi ve grupların unvanları ellerinden alınmış, tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla bu kurumlardaki görevlilerle ilgili unvanlar kaldırılmış, 26 Kasım 1934 tarihli bir yasayla da “Efendi”, “Bey”, “Paşa” gibi unvanlar kullanılmasını yasaklamıştı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder