29 Kasım 2010 Pazartesi

Spor 30 Kasım 2010


Tarihimiz Her Zaman Geleceğimize Işık Tutmuştur.

"Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." Kemal Atatürk


Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin
Kapatılışı

Mustafa Kemal, dinsel hurafelerin toplumun beynini uyuşturduğunun; din duygularının istismarıyla kendilerine çıkar sağlayanların, dayandıkları sosyal zemin Cumhuriyet’le ayaklarının altından çekileceğini fark ederek, devrimlere karşı örgütlendiklerinin farkındaydı. Ayrıca, tüm dinsel dogmalar, insanları bilimin ışığından mahrum bırakıyor, cehaletin kaynağı olarak yaşıyordu.

Mustafa Kemal 30 Ağustos 1925’te, şapka devrimini başlattığı Kastamonu’da, bu konuya değinmişti:

Biz, medeniyetten, bilim ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir şey tanımıyoruz. Tekkelerin amacı halkı meczup ve aptal yapmaktı. Oysa halk, meczup ve aptal olmamaya kararlıdır.

"Ölülerden medet ummak, medeni bir cemiyet için şindir (lekedir). Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Bu konuşmadan tam üç ay sonra, 30 Kasım 1925’te, TBMM, “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılması ve Türbedarlıklarla Birtakım Unvanların Kaldırılmasına Dair” 677 sayılı yasayı kabul edecekti…

Bu yasayla o güne kadar kullanılan şeyhlik, dervişlik, müridlik, dedelik, seyyidlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik gibi unvanlar ve bu unvanlara sahip kişilerin giydiği kıyafetler de yasaklanmıştı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder