8 Kasım 2010 Pazartesi

Atatürk’ün Ziyaret Ettiği Karşıyaka Spor Kulübü


Karşıyaka Spor Kulübünün Kuruluşu
1908 yılında Meşrutiyet ve İttihat-ı Terakki Partisi'nin hürriyeti ilan ettiği yıl, gençlerin dilinden düşmeyen “yaşasın hürriyet” sloganı ve heyecan dolu günlerde, gençler “hürriyet” nidaları atıyordu.
Ancak futbol, Türk olmayanların tekelindeydi. İzmir’de Rumlar, Ermeniler ve İngilizler birçok spor kulübü kurmuştu. Panionios, Apollon bunların başlıcalarıydı. Azınlıklar, kendi aralarında maçlar yapmakta, egemenliklerini futbol sahalarına yansıtmışlardı. O tarihlerde yürekleri futbol aşkıyla tutuşan Karşıyakalı altı genç aralarında ortak para toplayarak bir top alıp, Osman Paşa Camii'nin yanındaki arsada futbol oynamaya başladılar.
Bu arsa şimdiki çocuk yuvasının bulunduğu köşkle, bir tarafı Alaybey’de, diğer tarafı Karşıyaka’da olan geniş bir bahçe, Sahibi ise Omiros adında Rus asıllı ve eşi İngiliz olan Karşıyakalı bir ailedir.
Sözü geçen gençler, Kadızade Zühtü Işıl, Kadızade Raşit, Süreyya İplikçi, Refik Civelek, Osman Nuri ve Örnekköylü Hüseyin, yağmurun çiselemesi üzerine bir zeytin ağacının altına sığınarak, topluluk kurmaya karar verirler. Bir başkaldırı hareketi olarak 1 Kasım 1328, (yani 1912’de) Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü'nü yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluşunu gerçekleştirirler. "Kaf Sin Kaf" K.S.K. harflerinin eski dilde okunuşudur. 1914'te Altay'ın kuruluşuna kadar Karşıyaka, İzmir'deki tek Türk spor kulübüdür.
Karşıyaka Kulübü'nün bir numaralı üyesi ve kurucusu Kadızade Zühtü Işıl, 1.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'de 8 yıl Türk ulusunun bağımsızlığı için cepheden cepheye koşar, hatta Filistin cephesinde “Kanal Harekâtı” sırasında İngilizlere esir düşer.
Karşıyaka Spor Kulübü'nün ilk kurucularındandır. Futbol oynamıştır. Gümrük Komisyoncusudur.
Kulübün renkleri yeşil ve kırmızı'dır. Kuruluş yıllarının koşullarında yeşil  ve kırmızının, ulusalcı ve dinsel birleştirici anlamları bulunmaktadır. Yeşil Renk Müslümanlığı, kırmızı da Türklüğü temsil eder. 
Atatürk Karşıyaka Spor Kulübü Ziyareti
Atatürk, yukarıda kuruluş tarihinden bahsettiğim İzmir’in en eski Türk Spor Kulübü olan ve 1912 yılında semtinin ismi altında kurulan, o zamanlar ”Karşıyaka İdman Ocağı” bugünkü adıyla da “Karşıyaka Spor Kulübü” kısaca K.S.K.’ı iki kez ziyaret etmiştir.

İlk kez, 13 Ekim 1925 (1341) günü şeref verdikleri Karşıyaka Spor Kulübünün hatıra defterine Atatürk şunları yazmışlardır:
 “13 Teşrinievvel 1925
Karşıyaka Spor Kulübünde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara çok şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbalin kuvveti, saadeti ne bariz görünmektedir.
Gazi M. Kemal”
Atatürk, ikinci kez yanlarında o zamanki Başvekil İsmet (İnönü), Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü (Aras), Ferik Fahrettin (Altay Paşa ile birlikte 24 Haziran 1926 günü ziyaret etmişlerdir. Karşıyaka Spor Kulübünün hatıra defterine, ilk ziyaretlerinde yazdıkların hemen altına şu sözleri eklemiştir.
“24 Haziran 1926
Bu defaki ziyaretimde geçen aylarda masruf mesai ve himmetin kıymetli asarını gördüm. Teşekkür ve tebrik ederim.
Gazi M. Kemal”
Atatürk’ün imzasının altında da şu üç imza bulunmaktadır: Ferik Fahrettin – İsmet – Doktor Tevfik Rüştü

Kaynak:
  •  Halûk San, Belgeleri ile Türk Spor Tarihinde Atatürk, 1981, Türk Spor Vakfı yayınları No.2. s.69
  • Halûk San, Belgeleri ile Türk Spor Tarihinde Atatürk, 1981, Türk Spor Vakfı yayınları No.2. s.70–71
  • 2006 © Karşıyaka Spor Kulübü -Tasarım & Programlama: EGEBİLSİS http:// www.egebilsis.com
  • http:// www.ksk.org.tr
  •  http:// www.karşiyaka.org.tr
  • Burhan Aytekin, Türk Spor Tarihinde Atatürk (13) Atatürk’ün Ziyaret Ettiği Karşıyaka Spor kulübü, Edirne Yenigün Gazetesi, s.13.
  •  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder