8 Haziran 2012 Cuma

7 Haziran 2012 saat 23.54 de Deprem Edirne'den Hissedildi

Deprem Uzmanı Tarih Verdi
18 Haziran'a Dikkat

Sofya'daki Yeni Bulgaristan Üniversitesi (NBU) öğretim üyesi Prof. Dr. Rangel Gürov, Bulgaristan'da 18 Haziran'da güçlü bir depremin meydana gelebileceğini öne sürdü.
Sofya- Haftalık "168 Saat" gazetesine konuşan Gürov, depremler ile ay evrelerinin arasında yakın bir bağ olduğunu belirterek, ülkede 22 Mayıs'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelecek yeni büyük depremin tarihi konusunda tahminde bulundu. Gürov, “Bir sonraki güçlü depremin olası tarihi 18 Haziran olacak" dedi.
“İtalya ve Bulgaristan’daki depremler arasında bağ var" diyen Prof. Dr. Gürov, “Depremlerle yeni ay ve dolunay arasında da direk bağ var" görüşünü savundu. Depremlerle ilgili tahminlerin hava durumu tahminlerine de benzeten Gürov, her iki bilimin geniş kapsamlı araştırmalara dayalı olduklarını, ancak sismoloji tahminlerinin çok daha zor olduğunu kaydetti.
İtalya'daki fay hattının Bulgaristan'daki Struma deresi güzergâhını izleyen fay hattına paralel olduğunu kaydeden Gürov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İtalya’da ve Bulgaristan’da paralel kırılan tabakalar eş zamanlı depremlere neden oluyorlar. Her iki deprem yeni ay dönemine denk geldi. Dolayısıyla, 'mutlaka olacak; demiyorum, ancak olacaksa bir sonraki büyük depremin tarihi 18–19 Haziran olup, büyüklüğü 5,8;i geçmeyecektir."
Deprem tahminlerinin kesin olmadığını dolayısıyla halkın paniğe kapılmasına neden bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Gürov, "'Mutlaka deprem olacak' demiyorum. 'Olacaksa, bu tarihte olabilir' diyorum" şeklinde konuştu.
“Panik" sözcüğünden de hoşlanmadığını kaydeden Prof. Dr. Rangel Gürov, “Her gün 'ölmek; zorunda da değiliz" dedi.
Prof. Dr. Rangel Gürov, jeofizik uzmanı olarak NBU’nin Yer ve Çevre Bilimleri Departmanı’nın başkanlığını yürütüyor. Gürov ayrıca, jeoloji, evrensel jeoloji, astronomi, çevre bilim, istatistik ve tahmin araştırmaları alanında okutmanlık yapıyor.
Kaynak [AA http://www.kircaalihaber.com/]
Edirne Tarihinde ki Depremler
1509 İstanbul Depremi
Edirne’de meydana gelen şiddetli depremlerin ilki 1509 yılında meydana gelen (İstanbul) depremdir. 9 şiddetinde olan bu depremde 13.000 kişi ölmüş, Marmara Denizi'nde Tsunami meydana gelmiştir. Artçıları 45 gün boyunca sürmüş, Edirne halkı günlerce açık alanlarda yatmıştır. Aynı yıl Sultan II. Bayezid Edirne’de bulunurken ilk depremden daha şiddetli depremler olmuş ve aynı ay içinde yağan şiddetli yağmurlar sonucu Tunca nehri taşarak Edirne’de felakete yol açmıştır. Bu depremden 1 yıl sonra 1510'da bu kez 8 şiddetinde, 1746 yılında ise 7 şiddetinde bir depremle sarsılmıştır Edirne.
İkinci Büyük Deprem
Tarihindeki ikinci büyük deprem 1752 yılında olmuş, Edirne, Havsa ve Keşan üçgeninde meydana gelmiştir. Şiddeti 9 richter ölçeğinde olup, büyük bir can ve mal kaybına neden olmuştur. Edirne tarihçisi Ahmet Badi Efendi, Riyaz-ı Belde-i Edirne adlı eserinde depremi şöyle anlatmaktadır:
"31.07.1752 senesi Ramazanı’nın on dokuzuncu pazar gecesi iftardan sonra şehrin batı yönünden tozlu topraklı bir duman yükseldi ayrıca gün doğuşuna benzer bir görüntü belirip ansızın bir sarsıntı başlayıp yeryüzü deniz gibi dalgalandı. Tüm binalar adeta titreyip çoğunun yerle bir olduğu görüldü. Deprem sarsıntılarının şiddetinden herkes hayrete düşüp parmaklarını ısırdılar. Art arda gelen sarsılmalarla yeryüzünün süratle hareket etmesi sonucu olarak bütün minarelerin başları secdeye yattı. Yalnız, Sultan Selim Camii’nin dört minaresiyle İbrahim Paşa ve Defterdar Camileri'nin minareleri yıkılmamış iseler de, her birinin serviler gibi sallandıklarını yakınında olanlar görmüştür. Camilerden çoğunun kubbeleri yuvarlak taneler gibi dağılıp toprağa karıştı. Nice ev, dükkân ve taş yapılar göz açıp kapayacak süre içinde yıkılmaya yüz tutup karga ve baykuş yuvası haline döndü. Hatta Ayşekadın hanının Kasım paşa hamamına bakan metin taş duvarı, o korkunç gecede yıkılıp yerle bir olmuş ise de deprem durmadıkça yaklaşılması ve yıktırılması düşünülmemiştir. Adı geçen gecede sabaha kadar binlerce kez sarsılma olup, yer altından top sesi gibi korkunç sesler çıkmış, yeryüzü parça parça olmuştur. Mevsim yaz olduğundan, herkes evlerinin bahçelerinde kırlarda ve su kenarlarında iftar sofrasına gitmiş, namaz vakti olmadığı için camilerin içinde kimse bulunmamış olduğu halde, kandilleri yakmak için minarelerde bulunan müezzinlerle bazen duvarlar yanında bulunmuş olanlardan yüzden fazla insan binalar altında topraklara karıştı. O sırada her yıkıntının, kendi diliyle, "Ey medet mîmârı âlem, kıl nazar viraneyim" mısrası ile yakardığından ve korku dolu gecede herkes kendi nefsinin kurtuluşu çaresine düşmüş olduğundan, çevrenin mahşer yerine benzemiş olduğunu, herkesin sadece kendisini düşünüp babası oğlunu ve anası kızını unutmuş olduğu ve bazı yerlerde toprak yarıntılarından sular çıktığı ve bahçelerin dolap kuyuları dolup yeniden kazılmaya gerek duyulduğu, haslı depremin fazlalığından kimse çatı altında kalmaya cesaret edemeyip, bahçeler ve avlular ortasında ve başlangıçta 1746 (H:1159) tarihinde yanmış olan yerlerde, çadırlarda göçerler gibi kalıp bu durum oruç ayına rastladığından sıcaktan büyük zorluklar çekilmişti. Özellikle evlerin duvarları yıkılmış olduğundan dolayı hırsızlıkların çoğalmış olması, insanları ücretle bekçiler tutmaya sevk etmişti. On dört ay süreyle gece gündüz otuzdan fazla deprem ve yer altından gelen korkunç sesler eksik olmamış fakat sonra sarsıntılar yavaş yavaş sakinleşerek bu korkunç deprem son bulmuştur."
Diğer Depremler
Edirne-Çorlu-Büyükçekmece hattında gerçekleşen deprem 1766 yılında ve 7 şiddetindedir ve aynı yıl 8 şiddetinde bir deprem İstanbul-Edirne hattını sallamıştır. 1829 yılında Selanik-Bükreş-Edirne-İstanbul hattında 9 şiddetinde bir deprem daha olmuştur. Bir gece vakti 8 şiddetindeki bir depremle sarsılan Gelibolu, Sakız Adası ve Edirne hattındaki deprem 1860 yılında olmuştur. 1888 yılında Edirne-Tekirdağ arası 6 şiddetinde depremle sarsılmıştır. 1893'te şuan Yunanistan sınırlarında olan Dimetoka ile Edirne hattı 8 şiddetindeki depremi yaşamıştır.
Kaynak [http://www.ozgurrumeli.com.tr/]
Edirne ilimizde son gerçekleşen depremler
8 Haziran 2012 saat 3.20.02, Büyüklüğü 2,2 Küçük Evren Enez.
7 Haziran 2012 saat 0.17.37, Büyüklüğü 2,8 Güzelköy açıkları Marmara Denizi Tekirdağ.
7 Haziran 2012 saat 19.30.41, Büyüklüğü 1,8 Merkez üssü Marmara Denizi.
Önemli Not
Son yedi gün içerisinde Türkiye ve yakın çevresinde toplam 598 adet deprem kaydedildi.
Bir önceki hafta ise toplam 1151 adet deprem kaydedilmişti. Bir başka deyişle bir önceki haftaya göre deprem aktivitesi yüzde 51 oranında artış yaşanmıştır.
Son bir haftada 6 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanmadı.
Bir önceki hafta ise 6 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanmadı.
Son bir haftada 5 ile 6 büyüklüğü arasında hiç bir deprem yaşanmadı.
Kaynak [http://www.depremizle.com/]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder